class="rtl single single-business postid-6499">

ערכותי – שכולו טוב

ערכותי – שכולו טוב

ערכותי הינה רשת עמדות מכירה למתנות ערכיות ואיכותיות אשר מובילה את הצרכנות החברתית בישראל. הרשת פרוסה בעשרות נקודות ברחבי הארץ. בעמדות המכירה של  ערכותי תוכלו למצוא מארזים לחג ומתנות של כל התוצרים המיוצרים במפעלים של הקבוצה.

התעסוקה בדוכנים מאפשרת למקבלי השירות, בעלי מוגבלויות נפשיות, הזדמנות להתנסות הלכה למעשה במתן שירות ובתפעול עמדת מכירה בסטנדרטים הגבוהים בתחום, לרכוש ידע, מיומנויות וכלים אשר יאפשרו להם להשתלב בקהילה, בסביבה נורמטיבית ובלב ההוויה הישראלית.

ברמה החברתית, ניתנת ללקוחות הזדמנות לרכוש מתנה ערכית ואיכותית ולקניונים להיות שותפים לעשייה חברתית ולשילוב אנשים עם מוגבלויות בקהילה. ההכשרה המקצועית בערכותי מעניקה בניה של "זהות תעסוקתית חיובית". האדם רואה עצמו כבעל כישורים, בעל ערך לחברה, מישהו שיש לו חשיבות וחיוניות למערכת שבתוכה הוא פועל.

שתפו: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone